Avís legal

Informació general

Targetagroga.cat és propietat de la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF), institució de caràcter no lucratiu Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i està associada a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'objectiu fundacional és promoure, servint l'interès general, la prescripció raonada dels medicaments i la utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics.

Propietat d'aquest lloc web

La propietària d'aquest web és la FICF.
Els enllaços procedents d'entitats amb ànim de lucre i d'e-comerç hauran de ser autoritzats per la FICF.
En tots els casos caldrà citar explícitament la font d'informació i s'haurà de permetre que l'adreça d'aquest web aparegui a la barra del navegador.

Política de confidencialitat i privacitat

Els visitants comprovaran que per a alguns serveis se sol·licita informació sobre la seva identitat i adreça de contacte. En aquests casos, la FICF manté una rigorosa confidencialitat sobre aquestes dades. Aquesta informació no és redistribuïda ni utilitzada amb finalitat comercial.

Segons l'establert en la legislació vigent, si s'ha enviat voluntàriament informació a aquest web, es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant solicitut a webmaster@icf.uab.cat o ficf@icf.uab.cat

Patrocinadors i publicitat

La FICF està vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'Institut Català de la Salut. El seu finançament depèn d'aquestes institucions, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, d'altres institucions públiques, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i d'altres organismes internacionals, així com d'entitats privades. El procedent d'aquestes últimes suposa en conjunt menys d'un 10% del pressupost de la FICF, i no està condicionat a cap restricció de tipus informatiu.

El web de la FICF no elabora informació promocional ni accepta continguts o altres estratègies publicitàries o d'e-comerç.

Es pot consultar la politica de galetes aqui. Si tens algun dubte o necessites algun aclariment, pots adreçar-te a targetagroga.catEl registre en el web permet realitzar noves notificacions o seguiments sense que calgui introduir les dades de notificador perquè seràn reconegudes pel sistema.

També permet realitzar cerques i seguimients de les notificacions enviades des de l'Espai del Notificador.

Descarrega el pdf d'ajuda