La notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments (Targeta Groga) ha detectat nombrosos efectes indesitjats que eren desconeguts. Això ha permès millorar la seguretat en l'ús dels medicaments.
L'Institut Català de Farmacologia du a terme l'execució del Programa de Farmacovigilància a Catalunya i és el Centre de Farmacovigilància de Catalunya.

Què cal notificar

És essencial que es notifiquin les sospites de reaccions adverses:

  • que són desconegudes o inesperades,
  • que són mortals o greus (que requereixen ingrés o allarguen l'estada hospitalària, que tenen efectes irreversibles o generen discapacitat, així com les malformacions congènites),
  • per fàrmacs nous i/o sotmesos a seguiment addicional, identificats amb un triangle negre invertit (▼).El registre en el web permet realitzar noves notificacions o seguiments sense que calgui introduir les dades de notificador perquè seràn reconegudes pel sistema.

També permet realitzar cerques i seguimients de les notificacions enviades des de l'Espai del Notificador.

Descarrega el pdf d'ajuda