Formulari de contacte

Introdueix a continuació la informació requerida.
Tots els camps són obligatoris.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Fundació Institut Català de Farmacologia
Finalitat Tractarem les teves dades per atendre la notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments.
Legitimació Obligació legal - Conveni Departament de Salut
Destinataris Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).
Drets dels titulars de les dades D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic: targetagroga.cat
Política de privacitat


El registre en el web permet realitzar noves notificacions o seguiments sense que calgui introduir les dades de notificador perquè seràn reconegudes pel sistema.

També permet realitzar cerques i seguimients de les notificacions enviades des de l'Espai del Notificador.

Descarrega el pdf d'ajuda