Benvinguts / Bienvenidos

Programa de Targeta Groga
      


El registre en el web permet realitzar noves notificacions o seguiments sense que calgui introduir de nou les dades de notificador perquè seràn reconegudes pel sistema.

També permet realitzar cerques i seguimients de les notificacions enviades des de l'Espai del Notificador.